Pet robots comparison – simple

This is a simple version of our pet robot comparison matrix

Pet robots comparison matrix simple

Legend: Yes (Y), No (N), Crowdfunding (C), Pre-order (P), S (Secondary market), M (Maybe)

name open touch+ price cloud avail cute company
pets              
Tamagotchi N N < 100 N S 20 Bandai
Furby N N 180 Y Y 100 Hasbro
Moxie N N 1700 Y Y 70 Embodied, Inc.
Paro N M 5000 N Y 100 AIST
Nicobo N N 300 Y C 100 Panasonic
Qoobo N N 400 Y Y 100 Yukai Engineering
Moflin N N 400 Y C 100 Vanguard Industries
Marscat Y N 700 N C 30 Elephant Robotics
flatcat Y Y 500 N C 70 Jetpack Cognition Lab
Bittle Y N 250 N C 30 Petoi
Aibo N N 2800 Y N 70 Sony
Cozmo N N 220 Y P 70 Digital Dream Labs
Oswald Berthold
Latest posts by Oswald Berthold (see all)